Hjem - Lions Karlslunde

Menu

Vi hjælper

Nationale og internationale Projekter

Lions Karlslunde har gennem de sidste 20 år doneret mere end 1.700.000 kr.

Lions Karlslunde støtter jævnligt nedenstående nationale og internationale humanitære projekter


Her ses oplysninger om de væsentlige fælles opgaver (donationer), som de danske lionsklubber beskæftiger sig med.
Du kan hente nærmere informationer om de enkelte emner på www.lions.dk.

Internationale relationer
Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem internationale projekter indenfor følgende hovedområder:

 • Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
 • Udveksling og uddannelsestilbud
 • Venskabsklubber

Lions Katastrofehjælp
Lions Katastrofehjælps formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af lionsklubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.
Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem. Hjælpen skal ydes gennem et lionsdistrikt, en lionsklub, Lions Clubs International Foundation eller en etableret hjælpeorganisation.

Nordisk Samråds Projekter
På fællesnordisk plan gennemfører Lions en række større projekter, kaldet NSR-projekter.
Projekterne udvikles og styres på skift af de enkelte lande.

Lions kamp mod blindhed
Du kan hjælpe Lions med at gøre en forskel

 • ... i Latinamerika
  kan Lions med 30 kr. betale for en behandling mod flodblindhed,
 • ... i Indien
  kan Lions for 40 kr. hjælpe et barn med synsfejl, typisk med at få briller.
 • ... i Afrika
  kan Lions for 65 kr. få gennemført en operation for indadvendte øjenvipper (trichiasis)

Holdning og Handling (Lions Quest )
Lions Quest Danmark har udgivet et undervisningsmateriale "Holdning & Handling" med emner, som tilbydes til brug på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Materialet bruges i dag i 45 lande - blandt andet i Norge, hvor det er obligatorisk på skolernes mellemtrin.

Mod Misbrug
"Med lions - mod misbrug" har gennem en årrække kendetegnet en massiv bekæmpelses-/forebyggelsesindsats mod misbrug.
Lionsklubberne i Danmark har en klar målsætning i forhold til at medvirke i en indsats overfor misbrug. Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.

Reflekshjerter
Hvert efterår, i oktober, uddeler Lions Karlslunde reflekshjerter til 0' klasserne i Karlslunde

Ungdomsudveksling
Lions International ser som et af sine formål at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Med dette for øje ser Lions Danmark det naturligt at tage udgangspunkt i de unge, og ved at bringe unge mennesker i alderen 17 - 21 år sammen på internationale ungdomslejre verden over skabe forståelse for de forskellige kulturer.

Orkester Norden (Ungdomsorkester)
Orkester Norden er et symfoniorkester som består af 100 af de bedste musikstuderende fra musikkonservatorierne i de fem nordiske lande. Musikerne er udvalgt via en audition i alle fem lande (Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige).

Lions Pris
Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.
Lions Pris modtagere indstilles fra lionsklubberne i Danmark. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

Grønlandsfonden
Grønlandsfonden er oprettet den 22. maj 1965 med det formål at modtage penge fra lionsklubber, enkelt-medlemmer af Lions og andre institutioner eller personer, som ønsker at hjælpe fonden i dens arbejde med socialt og kulturelt at støtte den grønlandske befolkning.

Lions kollegiet
Det er et tilbud til unge med fysiske handicaps.
Der optages beboere i alderen 18-45 år fra hele landet  

LCIF - Lions Clubs International Foundation
Et kerneområde for Lions Clubs International er det humanitære hjælpearbejde. De 1.3 millioner lions over hele verden er samlet om det fælles mål "We Serve." Ingen steder er dette mere tydeligt end i det arbejde, der udføres af Lions Clubs International Foundation (LCIF). Gennem LCIF kan lions give hjælp og håb til millioner af mennesker over hele jordkloden.ndet, inkl. Grønland og Færøerne. Den daglige drift sker på en overenskomst med Københavns Kommune.
 

Følg Lions