Hjem - Lions Karlslunde

Menu

Om Lions

Fakta om Lions

Oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.

  • Grundstammen er de lokale klubber.
  • Typisk med 20 til 40 medlemmer.
  • Lions kom til Danmark i 1950. I dag er der 300 klubber med tilsammen 6.000 medlemmer, heraf fem klubber på Færøerne og fem klubber i Grønland.
  • På verdensplan er der 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.
  • Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer. Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.
  • Medunderskriver af FN’s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.
  • Har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.
  • Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization). 
  • Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og formål i nærområdet.
       Lions motto er:  
          
We Serve - Vi hjælper


Her kommer navnet fra
Lions er sammensat af forbogstaverne i ordene:

Liberty, Intelligence, Our Nations Safety

Lions er et internationalt samarbejde, hvor lokale, selvstændige klubber spiller hovedrollerne - med international overbygning.

Her planlægges fælles opgaver, der omsætter millioner af kroner hvert år til programmer for børn, unge, syge og handicappede, ældre og mennesker i social nød.

Billedet er overalt det samme: Hver indsamlet krone går direkte til formålet. Lions-medlemmerne betaler al administration af egen lomme i form af et kontingent.

Følg Lions