Lions KarlslundeForsideBliv medlemLions SøndagsmarkedVi hjælperHvem er vi?  
  Projekter   Donationer   Reflekshjerter   Refleksveste   
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Reflekshjerter
Reflekshjerter er uddelt til alle 0-klasserne i Karlslunde

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

Nationale og internationale Projekter
Lions Karlslunde støtter jævnligt nedenstående nationale og internationale humanitære projekter

Her ses oplysninger om de væsentlige fælles opgaver (donationer), som de danske lionsklubber beskæftiger sig med.
Du kan hente nærmere informationer om de enkelte emner ved klik på overskrifterne nedenfor.

Internationale relationer

Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem internationale projekter indenfor følgende hovedområder:

1. Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
2. Udveksling og uddannelsestilbud
3. Venskabsklubber

• Katastrofe- og hjælpefonden

Fondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af lionsklubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.
Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem. Hjælpen skal ydes gennem et lionsdistrikt, en lionsklub, Lions Clubs International Foundation eller en etableret hjælpeorganisation.

Lions Danmark, som består af 300 klubber, giver 1.000.000 kr til Pakistan.

• Nordisk Samråds Projekter

På fællesnordisk plan gennemfører Lions en række større projekter, kaldet NSR-projekter.
Projekterne udvikles og styres på skift af de enkelte lande.

• Lions kamp mod blindhed

Du kan hjælpe Lions med at gøre en forskel

... i Latinamerika
kan Lions med 30 kr. betale for en behandling mod flodblindhed,

... i Indien
kan Lions for 40 kr. hjælpe et barn med synsfejl, typisk med at få briller.

... i Afrika
kan Lions for 65 kr. få gennemført en operation for indadvendte øjenvipper (trichiasis)

• Holdning og Handling (Lions Quest )

Lions Quest Danmark har udgivet et undervisningsmateriale "Holdning & Handling" med emner, som tilbydes til brug på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse.
Materialet bruges i dag i 45 lande - blandt andet i Norge, hvor det er obligatorisk på skolernes mellemtrin.

• Mod Misbrug

"Med lions - mod misbrug" har gennem en årrække kendetegnet en massiv bekæmpelses-/forebyggelsesindsats mod misbrug.
Lionsklubberne i Danmark har en klar målsætning i forhold til at medvirke i en indsats overfor misbrug. Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.

Reflekshjerter

Hvert efterår, i oktober, uddeler Lions Karlslunde reflekshjerter til 0' klasserne i Karlslunde

• Ungdomsudveksling

Lions International ser som et af sine formål at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Med dette for øje ser Lions Danmark det naturligt at tage udgangspunkt i de unge, og ved at bringe unge mennesker i alderen 17 - 21 år sammen på internationale ungdomslejre verden over skabe forståelse for de forskellige kulturer.

Orkester Norden (Ungdomsorkester)

Orkester Norden er et symfoniorkester som består af 100 af de bedste musikstuderende fra musikkonservatorierne i de fem nordiske lande. Musikerne er udvalgt via en audition i alle fem lande (Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige).

• Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.
Lions Pris modtagere indstilles fra lionsklubberne i Danmark. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

• Grønlandsfonden

Grønlandsfonden er oprettet den 22. maj 1965 med det formål at modtage penge fra lionsklubber, enkelt-medlemmer af Lions og andre institutioner eller personer, som ønsker at hjælpe fonden i dens arbejde med socialt og kulturelt at støtte den grønlandske befolkning.

• Lions kollegiet

Det er et tilbud til unge med fysiske handicaps.
Der optages beboere i alderen 18-45 år fra hele landet, inkl. Grønland og Færøerne. Den daglige drift sker på en overenskomst med Københavns Kommune.


 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark